22Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie –  3.09.2017 r.

  • Niedziela Zwykła

 

  1. Kończą  się wakacje.  W poniedziałek 3 września   rozpoczyna się kolejny nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Dzieci z katolickich rodzin rozpoczynają  nowy rok od osobistego spotkania z Bogiem na Mszy św. oraz w sakramentach spowiedzi i Komunii św. Taki jest najpiękniejszy sposób podziękowania Panu Bogu za szczęśliwie przeżyte  wakacje.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież  na Mszę  św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego – po  uzgodnieniu z Dyrekcjami szkół – wszystkie dzieci wraz ze swymi Nauczycielami, Katechetami i Wychowawcami zapraszamy jutro na godz. 800, a  młodzież  Liceum i Gimnazjum – na godz. 9.00. Przyjdźcie  wszyscy poprosić Boga o Jego  błogosławieństwo, bo wszyscy wiemy, że bez Jego pomocy i wsparcia  niewiele rzeczy udaje się człowiekowi poprawnie i dobrze.

Pół godziny przed  Mszą św. będzie okazja do spowiedzi. A te dzieci, i młodzież, które nie zdążą się wyspowiadać jutro  – zapraszamy – w piątek będzie  okazja do spowiedzi: rano od 7.30 – 9.00 i po południu od 16.00 – 19.00.

Prosimy was Rodzice, zróbcie wszystko  co w waszej mocy, aby  wasze dzieci, te małe i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny w taki właśnie sposób.   Nie wychowacie dobrze swoich dzieci bez Bożej pomocy i Jego wsparcia, które idzie do nas przez święte sakramenty!  Mądry chrześcijanin musi mieć  na to czas. 

  1. W najbliższą niedzielę podamy terminy spotkań różnych grup duszpasterskich przy Parafii, zachęcamy dzieci i młodzież i dorosłych do włączania się  aktywnie  w pracę tych grup – dla dobra naszej wspólnoty i dla własnego ubogacenia duchowego.
  2. W przyszłą niedzielę zapraszamy też  na koncert smyczkowy, wykonujący muzykę S. Bacha.  Kwartet będzie z nami na Mszy św. o godz.18.00 i po Mszy  wykona swój 40-to minutowy repertuar.  
  1. W tym tygodniu wspominamy w Liturgii:

—  w poniedziałek: św. Grzegorza  Wielkiego, papieża i dr Kościoła,

—  w sobotę   – Święto Narodzenia NMP,

—  w tym tygodniu, czwartek i piątek – to Pierwszy Czwartek i Pierwszy Piątek miesiąca.  Zapraszamy do kontynuowania tej pięknej Tradycji w Kościele.  

          – w I Czwartek to dzień wielkiej modlitwy  Kościoła całego o powołania kapłańskie i zakonne, tym samym spełniamy polecenie samego Jezusa, Który nam polecił: ”Proście Pana  Żniwa, aby posłał robotników na swoje  żniwo” Zapraszamy zatem we czwartek na Godzinę  świętą o 17.00.  

          A na godz.  18.00 w czwartek  zapraszamy dzieci z klas I, II i  III SP na Mszę  św.  i poświęcenie przyborów szkolnych. Niech dzieci przyjdą  z rodzicami, będzie okazja szczególnie dla rodziców dzieci komunijnych, poznać  Katechetę i uzgodnić porządek spotkań i przygotowań do I Komunii św.

          –  A oto program nabożeństw Pierwszego Piątku miesiąca: Spowiedź od 7.30 do 9.00, Msza św. ku czci Bożego Serca o godz. 8.00, potem odwiedziny chorych, o 15.00 Msza św., w Godzinie Miłosierdzia, spowiedź od 16.00 do 19.00, Msza św. dla dzieci o godz. 17.00 i ostatnia Msza św.  Pierwszopiątkowa o godz. 18.00.

 

A teraz nasza comiesięczna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – ofiarujmy te modlitwy i to spotkanie w intencji dzieci, młodzieży i ich wychowawców na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego ………….

 

 

 

 

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl