23Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie –  9.09.2018  r.

23 Niedziela Zwykła

  1. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, a z nim wielka praca duszpasterska z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi przy Parafii. Rodzice, dziadkowie i babcie przypilnujcie katechizacji w szkole i wspomóżcie wasze dzieci i wnuki aby oprócz niezliczonych propozycji zajęć pozalekcyjnych, znalazły czas na włączenie się  w  spotkania grup religijnych  przy kościele.  

Dziecko będące blisko Kościoła, blisko Jezusowego ołtarza  niczego złego się nie nauczy, a wam zagonionym codziennością  będzie wielką pomocą. Dzieci i młodzież mają wiele dobrej woli, potrzebują tylko wsparcia i ciągłego przypominania  ze strony najbliższych.

A oto grupy, do których mogą włączyć się dzieci i młodzież:

          **** schola dzieci – spotkania będą we wtorki  o godz. 17.00  – zapraszamy też  nowe kandydatki. Pierwsze spotkanie będzie 11 września – we wtorek,

          **** chłopcy (od klasy IV – VI)  którzy chcą być w tym roku kandydatami na ministrantów – zapisują się osobiście, najlepiej z Rodzicem u Ks. Marka, który w tym roku będzie  formował nowych ministrantów.   

          ****  pierwsza,  zbiórka organizacyjna ministrantów i  lektorów :     będzie w salce  przy kościele  jutro – w poniedziałek , po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30.    Godziny i dni kolejnych spotkań  zostaną  dostosowane do zajęć szkolnych i pozaszkolnych.  ministrantów i lektorów.

  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowujemy uczniów klas VII  i VIII SP i trzecie klasy Gimnazjum mieszkających na terenie naszej Parafii a uczęszczających  do szkół także poza  Parafią. W tym roku szkolnym do bierzmowania przystąpią ( w okolicy   Świąt  Wielkanocnych), klasy III-cie Gimnazjum i klasy VIII-me  SP. Klasy VII-me SP rozpoczynają  swój I rok przygotowania do bierzmowania.     Niezależnie od tego, gdzie młodzież uczęszcza do szkoły do bierzmowania przygotowuje się i przyjmuje ten sakrament w swojej  Parafii. Zasada postawiona przez Ks. Biskupa brzmi: ”katechizacja w szkole, sakramenty w Parafii”. Ta zasada dotyczy także dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 Kandydaci do bierzmowania   zapisują  się osobiście w   kancelarii parafialnej lub w zakrystii,   prosząc Księdza o poprowadzenie i pomoc w przygotowaniu. Kandydaci wybierają sobie odpowiednią grupę i regularnie przychodzą na spotkania: !!

Zapisy już  trwają –  do zapisu konieczny jest indeks z katechizacji i poświadczenie  ukończenia  poprzedniego roku przygotowania !!

A Msza św. na rozpoczęcie przygotowania zapowiemy w następną niedzielę.   Ci, którzy dziś to  słyszą niech przekażą to swoim kolegom i koleżankom, którzy są dzisiaj  na Mszy św. w innym kościele! Szkoda byłoby, by ktoś przez przeoczenie czy niewiedzę stracił rok!

  1. Przypomnijmy, że Msze św. niedzielne dla młodzieży szkół średnich i gimnazjum w naszej Parafii są o godz. 9.30, natomiast wszystkie dzieci zapraszamy na ich  Mszę św. o godz. 11.00, prosimy, aby dzieci przychodziły wraz z rodzicami.
  2. W piątek przypada 69 rocznica śmierci Ks. Władysława Gurgacza, ostatniego kapelana organizacji niepodległościowych – Msza św. za jego duszę będzie w naszym kościele o godz. 11.00 a po niej druga część uroczystości na cmentarzu rakowickim.
  3. W tym tygodniu w Liturgii: w środę –  Najświętszego Imienia Maryi, w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża św.  i w sobotę: wspomnienie MB Bolesnej,

          7.W przyszłą niedzielę 26 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do MB Kalwaryjskiej. Pod przewodnictwem naszych Pasterzy będzie tam wielka modlitwa za  szczęśliwe i radosne rodziny, ale i wołanie do  Miłosierdzia Bożego o wsparcie i siłę  do poprawy dla rodzin, którym grozi niebezpieczeństwo.  Kto może, niech tam jedzie i zobaczy te tłumy, te piękne okolice i napełniony modlitwą  zobaczy jak pięknym wymysłem Boga jest małżeństwo i Rodzina. Dojazd własny.

 

MODLITWA  W  INTENCJI  RODZIN: Pod Twoją obronę ….

a

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl