25Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie – 24.09.2017 r.
25 Niedziela Zwykła

1. By wspólnota parafialna funkcjonowała jak rodzina musimy wciąż dbać o nowe, młode pokolenia, by podtrzymywały nasze tradycje i praktykowały w swym życiu te piękne zwyczaje religijne. Temu wszystkiemu służy praca duszpasterska przy Parafii z dziećmi i młodzieżą a także z dorosłymi. Zapraszamy do włączania się w zajęcia różnych grup duszpasterskich, które działają przy Parafii.
W najbliższy wtorek 28 września o godz. 18.45 w sali Klubu Seniora będzie pierwsze powakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego. Zapraszamy wszystkich chętnych do spotkania z Mądrością Boga zawartą w Piśmie św.
2. Informujemy, że tak jak w poprzednich latach, uczniowie naszej Parafii, będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce w roku szk. 2016/17. Pomoc może być udzielana z j. angielskiego, francuskiego, łaciny, matematyki i fizyki. Chętni niech zgłaszają się i zapisują w kancelarii lub w zakrystii. Ta informacja jest wywieszona w gablocie.
3. Po wakacyjnej przerwie znów, w naszym gabinecie Caritas przyjmują lekarze i pielęgniarki – szczegółowe terminy przyjęć są wywieszone w gablotach. Bóg zapłać! – za przynoszone lekarstwa, które pod nadzorem lekarza przekazujemy potrzebującym. Lekarstwa wciąż są bardzo potrzebne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają środków, aby je wykupić. Niech modlitwa i wdzięczność obdarowanych będzie nagrodą za dobry uczynek.
4. Liturgia Kościoła w tym tygodniu zaprasza nas do uczczenia świętych: – w środę św. Wincentego a Paulo, kapłana, w czwartek św. Wacława, męczennika, Patrona naszej Katedry Wawelskiej, w piątek Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała i w sobotę św. Hieronima kapłana i dr Kościoła.
5. Episkopat Polski przychylił się do oddolnej inicjatywy ludzi, zatroskanych o to, że w naszej Ojczyźnie pozbawia się życia nienarodzonych dzieci i popierając inicjatywę składania podpisów na listach przesłanych do naszego Parlamentu, zachęca wszystkich katolików w Polsce, aby na takiej liście umieścili swoje imię , nazwisko i pesel. Tu chodzi o wyrażenie swojej postawy chrześcijanina, że jestem za życiem, które daje Bóg i że tylko On ma do niego prawo. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie można przy stoliku złożyć taką deklarację.
6. Dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać” klerykowi Damianowi Dejnerowi za dni praktyki duszpasterskiej spędzone z nami. Wraz z modlitewną pamięcią, życzymy jak najlepszego przygotowania się do kapłaństwa a potem prawdziwego szczęścia z jego gorliwego wypełniania. Szczęść Boże!
7. Matce Bożej polećmy dzieci i młodzież oraz ich Nauczycieli i Katechetów: Pod Twoją obronę ……..

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl