27 niedziela zwykła

  1. W tym tygodniu wspominamy:
  • W poniedziałek – św. Faustynę Kowalską
  • W środę – NMP Różańcowej
  • Piątek – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

2. Znajdujemy w Piśmie św. takie słowa: że „godną i szlachetną rzeczą jest modlić się za zmarłych”. Jednym ze znaków naszej dobrej pamięci o zmarłych są listopadowe modlitwy, do których włączamy całą wspólnotę parafialną.  Wspominamy w modlitwie i mamy głęboko zapisane imiona naszych zmarłych, którym tyle w życiu zawdzięczamy.  Tylko my, żyjący jeszcze na ziemi możemy im pomóc. Kościół przez wieki proponuje różne formy pomocy:

  • można podać imiona zmarłych na tzw. WYPOMINKI – można dać na cały rok, wtedy modlimy się w każdą niedzielę roku,
  • można też podać na WYPOMINKI JEDNORAZOWE,  – te imiona przedstawiamy Bogu w Różańcu w – w każdą niedzielę  listopada,
  • można włączyć swych zmarłych do Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów 2 listopada czyli w  Dzień Zaduszny o godz. 18.00,
  • ale także  można  imiona swych zmarłych podać na 30 Mszy św. tzw. Gregoriańskich, które odprawiać będziemy przez cały listopad o godz. 7.00 rano. Na pewno do tej Mszy św. trzeba  podać imiona zmarłych w minionym roku.

Imiona waszych zmarłych można podać w zakrystii lub w kancelarii. Są przy wejściach  do kościoła kartki, na których można wypisywać imiona zmarłych, by jednak uniknąć pomyłek, prosimy by kartkę przekazać osobiście!

3. O następnego poniedziałku wznawiamy spotkania „Kręgu biblijnego”. Szczegóły w następnym tygodniu. 

4. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce. Pomoc może być udzielana z przedmiotów: j. Angielski, j. Niemiecki, matematyka, fizyka i chemia. Chętni do korzystania z tej pomocy proszeni są o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej lub zakrystii po Mszach św. Informacja znajduje się również na afiszu w gablotach. 

5. Od następnej niedzieli zapraszamy na 11.00 na Mszę św. dedykowaną dla dzieci i ich rodziców. Tematyką kazań w najbliższym czasie będzie przybliżenie symboli, znaków i gestów liturgicznych celem lepszego przeżywania Mszy św. 

6. Studentów, którzy chcieliby zaangażować się w działające przy parafii duszpasterstwo akademickie prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem. 

7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy zmarłych:

  • Józefa Wągiel
  • Adama Kapołka

Dobry Jezu, a nasz Panie….

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl