3 Niedziela Wielkanocna 2020

Ogłoszenia duszpasterskie – 26.04.2020 r.

  • Niedziela Wielkanocna

 

  1. Dziś kończy się Tydzień Miłosierdzia. Mamy nadzieję, że każdy skorzystał z

 dobrodziejstwa tego Tygodnia Łaski i  niesie przed Tron Boga wiele dobrych owoców swoich   uczynków bezinteresownej miłości i miłosierdzia. Na pewno wielu z nas, ten czas ograniczeń, które niesie ze sobą epidemia, otwarł  oczy na wiele potrzeb i ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, naszej modlitwy i chrześcijańskiego miłosierdzia. Pamiętajmy nieustannie o S łowach Jezusa: „Miłosierni, miłosierdzia dostąpią”.  

  1. Dziś rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Biblijny. To kolejna okazja, którą w czasie przebywania w domach daje nam sam Bóg. Weźmy w tym tygodniu do ręki Pismo św. (może jest jeszcze jakaś Księga jeszcze nigdy nie przeczytana) i przeczytajmy, jako modlitwę, bo pamiętamy, że czytanie  Pisma św. – Słów samego Boga  jest modlitwą, czyli rozmową z NIM. Znajomość  Pisma św. jest znajomością Boga.   
  2. Pierwsza Komunia św. w naszej Parafii, tym roku, z powodów zrozumiałych dla wszystkich, zostaje przeniesiona na niedzielę 20 września. W takich warunkach, jakie obecnie  są, przwdziwie duchowe przygotowanie do dobrego przeżycia dzieci i ich rodzin są po prostu niemożliwe. Dlatego ta zmiana. Ona dotyczy także  Sakramentu bierzmowania dla naszej młodzieży – termin tego sakramentu zostanie ustalony po wakacjach.
  3. Ponieważ zbliża się I Piątek miesiąca, pamiętamy o tych naszych  chorych, których odwiedzamy z posługą sakramentalną co miesiąc  w ich domach. Wobec tych wymagań, które chcą także dać bezpieczeństwo chorym, prosimy zgłosić telefonicznie lub osobiście,  adresy tych chorych, którzy, przy zachowaniu wszelkich wymagań wobec epidemii, chcą przyjąć sakramenty św. w domu . Przyjdziemy do wszystkich, których w ciągu roku odwiedzamy w I Piątek i w I Sobotę miesiąca.

W I Piątek miesiąca  Msze św. odprawimy: o 8.00, 15.00, 17.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi będzie rano od 7.30 i po południu od 16.30 do 19.00.

  1. Uroczystość MB Królowej Polski została liturgicznie przeniesiona na 2 maja – na sobotę. Msze św. w tym dniu odprawimy w porządku niedzielnym. W tym dniu wspominamy też św. Zygmunta, króla i męczennika, proszę o  dar modlitwy.
  2. W związku z nowymi zarządzeniami władz, dbających o nasze zdrowie – w czasie  Mszy świętych w naszym kościele może w nabożeństwach uczetniczyć 40  osób, zachowując inne, konieczne  wymogi bezpieczeństwa. Przypominamy, że wszyscy obecni w kościele mają obowiązek zasłaniania ust  i nosa. Przypominamy o tym, bo  ci, którzy tego nie  spełnią, odpowiedzialność ponosi każdy wierny osobiście.
  3. Przewodniczący Episkopatu Polski, wzywa  wiernych Kościoła w naszej Ojczyźnie do modlitwy do Boga o deszcz, który  jest konieczny do uniknięcia kolejnego nieszczęścia  – suszy. Módlmy się zatem z ufnością do Boga, który kieruje losami świata.

      Po błogosławieństwie, na zakończenie  Mszy św. odśpiewajmy wspólnie tę piękną, od wieków śpiewaną w naszych kościołach – pieśń błagalną do Boga, naszego Ojca ………….

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl