Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie – na trzecią niedzielę W. Postu -15.03.2020.

 

  1. W dniu dzisiejszym Gorzkich Żali nie będzie.
  2. Przeżywamy szczególny czas w historii świata, czas zagrożenia, obawy, czas spotkania się wielu ludzi ze śmiercią – kolejny znak od  Boga dla ludzi.   Z konieczności, czas  Wielkiego Postu będzie inaczej przeżywany – będzie to czas odkrywania, że każdy człowiek na ziemi jest naszym bratem i siostrą, którzy potrzebują naszej  różnorakiej pomocy, wyrzeczenia, troski, zmiany naszych przyzwyczajeń a nade wszystko modlitwy do Boga, Ojca ludzi. Tak patrzmy i zachowujmy te utrudnienia jako uczynki miłosierdzia.
  3. Trzeba nam przypomnieć, że w czwartek 19 marca są w Kościele imieniny św. Józefa, wielkiego, wypróbowanego Patrona wielu ludzi. Uczcijmy go przez  modlitewne spotkanie. Msze św. będą o 8.00 i 18.00.  A Siostry  Józefitki, które mają go Patrona, polecamy Jego opiece i dziękujemy za pracę w naszej Parafii.

            Pamiętając,  że modlitwa jest najpotężniejszą pomocą, jaką chcemy okazać ludziom – uczyńmy to – kto może – na kolanach przed Obliczem  naszego Boga: ………..

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl