Biuro znajduje się przy wejściu do Zielonego Pasażu od ul. Bp. Bandurskiego.

Parafialny Zespół Caritas posiada osobowość prawną, kościelną i państwową. Działa w ramach Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zespołem opiekuje się ks. proboszcz Zygmunt Kosek – jako Urzędowy Asystent Kościelny oraz dr med. Kazimierz Patyk – Kierownik Parafialnego Zespołu Caritas i siostry józefitki.

Kto może zostać członkiem?

Członkiem Zespołu Caritas może zostać każdy, kto pragnie podzielić się swoim czasem z potrzebującym bliźnim, pragnie nieść bezinteresownie pomoc starszym, chorym, samotnym.

Działalność naszego Zespołu

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego – os. Oficerskie w Krakowie rozpoczął swoją działalność 10 listopada 1995 r. Powstał jako kontynuacja działań Grupy Charytatywnej. Praca członków Zespołu polega przede wszystkim na bezinteresownym niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. W ramach działalności Zespołu Caritas możemy wymienić:

Członkowie Zespołu Caritas oraz ludzie dobrej woli jako wolontariusze wspomagają działalność Kuchni dla Parafian np. noszą obiady naszym chorym Parafianom do domów.

Opieka duchowa:

   • w I piątki miesiąca księża odwiedzają chorych w ich domach
   • Dni Chorych (w Tygodniu Miłosierdzia i w czasie rekolekcji wielkopostnych) – Msza św. w kościele parafialnym i możliwość przyjęcia sakramentu chorych
   • Msze św. dla chorych w ich domach
   • Pielgrzymki i wczasorekolekcje dla chorych i samotnych.

Pomoc medyczna:

   • bezpłatne porady lekarskie
    • anesteziolog
    • internista
    • psycholog
    • laryngolog
   • mierzenie poziomu cukru we krwi – II i ostatni czwartek każdego miesiąca
   • mierzenie ciśnienia tętniczego w godzinach otwarcia gabinetu, pon.-pt.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas odwiedzają i niosą pomoc chorym, starszym, samotnym rownież w ich domach.

Zespół Caritas organizuje różnego rodzaju akcje mające na celu zgromadzenie funduszy pieniężnych i rzeczy materialnych, które umożliwią pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, np. sprzedaż zniczy, Świec Wigilijnych, opłatków na stół wigilijny, Baranków Wielkanocnych. W okresie adwentu i wielkiego postu zbierana jest żywność do koszy wystawionych w kościele i w Zielonym Pasażu, z których to art. żywnościowych przygotowywane są paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.

Pomoc i porady

 • W ramach działalności Caritas nauczyciele charytatywnie udzielają korepetycji dzieciom i młodzieży z różnych przedmiotów  (zgłoszenia u kapłanów w kancelarii parafialnej).
 • W piątki w godzinach 17:00-18:00 w Klubie Seniora porad prawnych charytatywnie udziela Radca Prawny.

Spotkania naszego Zespołu

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się raz w miesiącu, po Mszy świętej wieczornej. Rozpoczynają się wspólną modlitwą. Na spotkaniach realizowany jest program formacyjny podany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, omawiany jest plan pracy na najbliższy czas oraz sprawy bieżące.

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los
ludzi starszych, chorych, samotnych, potrzebujących
do włączenia się w naszą działalność.

Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego – os. Oficerskie
ul. Ks. Bp. W. Banburskiego 12
Nr konta: PKO S.A. III O/Kraków, 05 10202906 110130258

Opiekunowie:

 • ks. prałat Zygmunt Kosek
 • s. Domitylla Jabłońska, józefitka
 • lek. med. Kazimierz Patyk

Caritas w Polsce
Caritas w Archidiecezji Krakowskiej

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl