I Niedziela Wielkiego Postu

Z kalendarza liturgicznego:

  • Poniedziałek – święto Katedry św. Piotra, apostoła;
  1. Wielki Post, to czas na wejście w głębię misterium zbawienia oraz wzmożonej pracy nad sobą. Zachęcamy Was do pogłębiania życia duchowego i trwania w podjętych postanowieniach.
  2. Zapraszamy Was do udziału w nabożeństwach pokutnych:
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w każdy piątek o godz. 8.30, 15.30 i 18.30, a Drogi Krzyżowe dla dzieci są w tym dniu o godz. 17.00.
  • Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o godz. 17.00. Tematyką Kazań Pasyjnych jest wejście w lepsze zrozumienie wezwań modlitwy „Ojcze nasz”
  1. Ci, którzy nie mogli być w kościele w Środę  Popielcową, a cenią sobie i rozumieją znak popiołu i pokuty, niech po błogosławieństwie  podejdą do ołtarza.
  2. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty:
  • Wiesława Pułczyńskiego

Prośmy dla niego o dar Miłosierdzia Bożego: Wieczne odpoczywanie…

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl