Ogłoszenia duszpasterskie na 18.01.2009

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.01.2009 r.

II Niedziela Zwykła

1. Od dzisiejszej niedzieli – od 18 do 25 stycznia, w naszej Archidiecezji, przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa z Księgi proroka Ezechiela: „Aby byli jedno w Twoim ręku”. Jest to zachęta do nas wszystkich, byśmy z niezłomną ufnością w moc Boga nieustannie się modlili o jedność wszystkich Wyznawców Chrystusa.

Być jedno w „rękach” Boga, to stawiać w życiu na Niego, wiedzieć, że tylko Jego Słowa mają moc dać życie wieczne i tylko one – niezmienne do końca świata prowadzą człowieka do nieba. Bądźmy takimi czytelnymi wyznawcami Chrystusa , a wtedy świat nabierze blasku Bożej Parwdy i w zjednoczeniu będzie służył Bogu i pomagał ludziom.

W wielu krakowskich wspólnotach katolickich i niekatolickich będą wspólne, ekumeniczne nabożeństwa. Program Nabożeństw i Modlitw o Jedność jest wywieszony w gablotach przykościelnych.

2. W najbliższym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy następujących świętych:

—- w poniedziałek: św. Biskupa Sebastiana Pelczara,

—- w środę: św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę,

—- w sobotę: św. Franciszka Salezego, biskupa i dr Kościoła, który jest Patronem

dziennikarzy.

3. Dziś o 14.00 będzie dodatkowa Msza św. dla dzieci przedszkolnych i dla ich rodziców.

4. W tym tygodniu kończymy „kolędę” czyli wizytę duszpasterską – odwiedzimy jeszcze rodziny mieszkające w Parafii przy ulicach: Krynicznej, Supniewskiego, Rymarskiej, Farnaceutów, Stokrotek, Bratkowej, Lotniczej, Nadbrzeżnej, Narzymskiego, Lesistej, Olszyny oraz Olszańskiej.

Gdyby ktoś przez omyłkę lub z naszego niedopatrzenia (są tak wielkie zmiany w zamieszkaniu, że jest to możliwe!) został pominięty w kolędzie prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub u Księży. Umówimy odpowiedni termin i przyjdziemy poświęcić wam dom na nowy rok..

5. Gorące podziękowanie dla tych, którzy do naszego CARITASU przynoszą dobre a niepotrzebne już lekarstwa. Pod kierunkiem lekarza zostają one rozdawane potrzebującym. Bóg zapłać! A kto nie ma za co lekarstw wykupić niech przychodzi do naszego gabinetu z receptą – może coś zaradzimy na to!

Na zakończenie polećmy naszych „braci odłączonych” opiece Matki Jezusowej i Matki wszystkich ludzi: Pod Twoją obronę …..

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl