Niedzpalmowa

Ogłoszenia duszpasterskie – 9.04.2017 r. NIEDZIELA PALMOWA 1. Obchody uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy rozpoczynają w Liturgii Kościoła Wielki Tydzień Męki i Śmierci naszego Zbawiciela. Dziś na każdej Mszy św. poświęcenie palm. 10...

Czytaj więcej
VNdzW.Postu

Ogłoszenia duszpasterskie – 2.04.2017 r. V Niedziela Wielkiego Postu 1. Rekolekcje – to taki czas, w którym sam Bóg chce każdego z nas zatrzymać przy sobie i powiedzieć mu osobiście o najważniejszych sprawach, które w życiu trzeba...

Czytaj więcej
IVNdz W.Postu

Ogłoszenia duszpasterskie – 26.03.2017 r. IV Niedziela Wielkiego Postu 1. Wśród niedziel Wielkiego Postu dzisiejsza – IV Niedziela – na charakter radosny – różowy kolor szat liturgicznych mówi o zbliżających się największych Świętach...

Czytaj więcej
3Ndz W.Postu

Ogłoszenia duszpasterskie – 19.03.2017 r. III Niedziela Wielkiego Postu 1. Zapraszamy na Gorzkie Żale i kazanie pasyjne dziś na godz. 17.00. Przypomnijmy, że za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny, spełniając znane wszystkim...

Czytaj więcej
2NdzWPostu

Ogłoszenia duszpasterskie – 24.02.2013 r. II Niedziela Wielkiego Postu 1. Niedziela II Wielkiego Postu to nie4dziela przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Stąd pytanie: czy w moim domu, w moim sercu nastąpiły już jakieś duchowe zmiany –...

Czytaj więcej

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl