Program Misji Świętych

 Program Misji Świętych

W parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

22-29 wrzesień 2019

 

Niedziela – 22 września

Dzień rozpoczęcia misji świętych – Bóg jest Miłością

 •    8. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •   9. 30 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •  11. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla dzieci
 •  12. 00 Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych 
 •  13. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •  18. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich

 

Poniedziałek – 23  września

Dzień pokuty – Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

 • 10. 00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 16. 30 Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci 
 • 18. 00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 19. 00 Misyjna konferencja dla małżonków

 

Wtorek – 24 września

   Dzień pojednania – Wiara i nawrócenie

 •  10. 00 Msza św. i Misyjna Uroczystość Pojednania dla wszystkich
 •  16. 30 Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci 
 •  18. 00 Msza św. i Misyjna Uroczystość Pojednania dla wszystkich
 •  19. 30 Misyjne spotkanie dla młodzieży i studentów

 

Środa – 25 września

Dzień prawdy eschatologicznej – Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie

 • 10. 00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 16. 30 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci 
 • 18. 00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 19. 00 Misyjna Droga Krzyżowa ulicami parafiiMisyjna spowiedź dla wszystkich:   8.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00

 

Czwartek  – 26 września

Dzień opowiedzenia się za Chrystusem – Jezus Chrystus jest moim Panem

 •   10. 00  Msza św. i Misyjna Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem
 •   18. 00  Msza św. i Misyjna Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem
 •   19. 30  Msza św. i Misyjna Uroczystość Opowiedzenia się za Chrystusem dla młodzieży
 •   21. 00  Misyjny Apel Maryjny

 

Piątek – 27 września 

Dzień rodziny chrześcijańskiej – Trwajcie we mnie, a Ja w was trwał będę

 •   10. 00   Misyjna uroczystość eucharystyczna i odnowienie ślubów małżeńskich
 •   12. 00  Misyjna uroczystość dla chorych i cierpiących
 •   18. 00  Misyjna uroczystość eucharystyczna i odnowienie ślubów małżeńskich
 •   21. 00   Misyjny Apel Maryjny

 

Sobota – 28 września

Dzień Maryjny – Oto Matka Twoja

 •   10. 00  Msza św. i Misyjna uroczystość maryjna
 • 12. 00 Misyjna uroczystość dla niemowlaków i przedszkolaków oraz dla matek w stanie błogosławionym
 •   18. 00  Msza św. i Misyjna uroczystość maryjna
 •   20.00   Spotkanie z Caravaggiem – sala widowiskowa
 •   21. 00  Misyjny Apel Maryjny

 

Niedziela – 29 września

Dzień zakończenia misji świętych – Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim 

 •     8. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •    9. 30 Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich
 •  11. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •   12. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •   13. 00 Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich
 •   18. 00 Uroczyste zakończenie Misji

Poświęcenie krzyża misyjnego

Msza święta z kazaniem końcowym

Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

************************

 

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl