Św. Szczepana

Ogłoszenia duszpasterskie – 26.12.2018

Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika

 

           

  1. Czasy, w których żyjemy w wielu wypadkach domagają się od nas, uczniów Chrystusa, czytelnego, przejrzystego świadectwa wiary. To świadectwo może nas wiele kosztować, może się wiązać z odrzuceniem, wyśmianiem, kpinami czy pozbawieniem dobrego imienia,  a nawet  utratą przyjaciół. Ciągle są aktualne słowa Jezusa: „Kto Mnie wyzna przed ludźmi, Ja się przyznam do niego przed Ojcem moim, Który  jest w niebie, a kto się  Mnie wyprze przed ludźmi wyprę się go i Ja, przed moim Ojcem”. Prośmy św. Szczepana o odwagę w wyznawaniu swej wiary.
  2. Dziś Msze św. odprawiamy w takich godzinach jak w niedziele.
  3. Jutro w Liturgii Kościoła Święto św.   Jana Apostoła – w czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 poświęcimy wino i rozdamy go do picia wiernym. To poświęcone wino, wg. starej Tradycji Kościoła ma chronić od chorób gardła.
  4. W piątek –  Święto świętych Młodzianków, męczenników, czyli dzieci zamordowanych w Betlejem przez króla Heroda, wśród, których szukał Jezusa, aby Go zgładzić.  Ten dzień jest dobrą  okazją do modlitwy za dzieci. Zapraszamy na Mszę  św. o 800 lub 18.00.
  5. Bóg zapłać za dzisiejsze wasze ofiary złożone na pomoc Papieskiemu Uniwersytetowi św. Jana Pawła II, który kształci katolicką młodzież dla Kościoła i Ojczyzny. Modlitwa wdzięczności profesorów i studentów towarzyszy ofiarodawcom. Bóg zapłać.
  6. Wizytę duszpasterską czyli kolędę rozpoczniemy od 2 stycznia. Program kolędy jest wywieszony w gablotach przykościelnych i na stronie internetowej

 

  1. Na koniec: polećmy Matce Bożej prześladowanych za wiarę, naszych braci i siostry, w różnych krajach świata, by z odwagą i męstwem, które daje wiara w Boga znosili te cierpienia i by znaleźli się ludzie, którzy wezmą ich w obronę: Pod Twoją obronę…

 

 

 

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl