VI Niedziela Zwykła

  1. Wtorek tego tygodnia, to czas bezpośredniego przygotowania do wejścia w Wielki Post. Zapraszamy Was w tym dniu do chwili osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która w naszej świątyni będzie od godz. 15.00 do 18.00. Jest to czas na osobiste spotkanie z Jezusem po to, aby ułożyć swój program duchowego życia w Wielkim Poście. Wygospodarujmy go z naszej codzienności, by podjąć dobre postanowienia i wyrzeczania.
  2. Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Przyjmiemy w tym dniu popiół na swą głowę na znak podjętej pokuty. Msze święte będą o godz. 8.00, 15.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje POST ŚCISŁY, czyli post od pokarmów mięsnych z jednym posiłkiem do syta w ciągu dnia.
  3. Wielki Post, to również czas na wejście w głębię misterium zbawienia poprzez udział w szczególnych nabożeństwach pokutnych:
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie w każdy piątek o godz. 8.30, 15.30 i 18.30, a Drogi Krzyżowe dla dzieci będą w tym dniu o godz. 17.00.
  • Gorzkie Żale będą w każdą niedzielę o godz. 17.00. Tematyką Kazań Pasyjnych będzie wejście w lepsze zrozumienie wezwań modlitwy „Ojcze nasz”

Niech ten święty czas zaowocuje w naszym życiu bardziej systematyczną i świadomą modlitwą oraz sięganiem do księgi Pisma Świętego w naszej codzienności.

  1. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty:
  • Marka Andrzeja Stypułę

Prośmy dla niego o dar Miłosierdzia Bożego: Wieczne odpoczywanie…

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl