Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia na św. Szczepana

Ogłoszenia duszpasterskie – 26.12.2008 r.

Święto św. Szczepana, I Męczennika.

1. Dzisiejszy Patron św. Szczepan uczy nas odważnego wyznawania wiary w Boga, które czasem może kosztować wiele. Widzimy to na przykładzie współczesnych Indii czy innych miejsc nagonki i prześladowań chrześcijan. Idąc autentycznie za Jezusem musimy i na to być gotowi. Wspierajmy, nie tylko modlitwą, tych naszych braci którzy na oczach obojętnego „ świata” są poddawani prześladowaniom, torturom i szykanom, za to że są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Wielu z nich było pozbawionych nawet Pasterki, bo ją dla bezpieczeństwa w wielu miejscach odwołano! Dziś Msze św. jak w niedzielę. Ze względu na świąteczny charakter tego dnia metropolita krakowski udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania dnia pokuty!

Składamy serdeczne podziękowanie za dzisiejsze ofiary złożone przez was na kształcenie studentów teologii i innych specjalności wiedzy chrześcijańskiej na Papieskiej Akademii Teologicznej. Bóg zapłać!

2. Jutro Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – na Mszy św. o godz. 8.00 kierując się starą tradycją Kościoła poświęcenie wina i rozdanie go do picia. 3. Najbliższa niedziela to Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryji i św. Józefa – Biskupi Polscy na ten dzień jak co roku przygotowali swoje Pasterskie Słowo, w którym wyrażą stanowisko Kościoła w wielu ważnych dla nas wszystkich sprawach.

Niedziela Rodziny Świętej jest patronalnym Świętem Kręgów Rodzin Domowego Kościoła – na godz. 15.00 zapraszamy wszystkie rodziny i nowych chętnych gotowych przyłączyć się do tej formy duszpasterstwa – do sali Klubu Seniora na odpustowe, świąteczne spotkanie przyjacielskie.

4. Od poniedziałku rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Z modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim przyjdziemy najpierw do rodzin mieszkających przy ul Zaleskiego, Mogilskiej, Grunwaldzkiej, Eisenberga, Sowińskiego, Misiołka i Kieleckiej. Dwa dni wcześniej nasi ministranci zawiadomią osobiście lub zostawią w drzwiach wiadomość o przybliżonym terminie kolędy. Program kolędy jest wywieszony w gablotach przykościelnych i jest na stronie internetowej naszej Parafii . By odwiedziny kapłana miały charakter religijny przygotujcie na stole krzyżyk, zapalcie świecę, może być na stole wasze Pismo św. Wodę święconą i ewentualnie kropidło będą mieli ze sobą ministranci.

5. Karty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży, która pojedzie na zimowisko w czasie ferii zimowych są do odbierania w zakrystii. Są jeszcze wolne miejsca!

6. Trwajmy w stanie łaski uświęcającej, która umocniła się w nas przez te Święta. Pamiętajmy, że grzechy lekkie, małe nieświadome upadki nie zagradzają nam drogi do Komunii św. nawet gdybyśmy ją chcieli przyjmować w odstępach czasowych. Trzeba Boga przeprosić i przyjąć Go w Komunii św. wtedy grzechy lekkie zostają zgładzone. Drogę do Komunii św. zagradza nam tylko grzech ciężki.

7. Maryję – Pannę mężną prośmy o łaskę odważnego wyznawania swej wiary: Pod Twoją obronę ….

Back to top