Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia na 8.01.2012

Święto Chrztu Pańskiego

 1. W czasie chrztu św. każdy z nas zawarł  przymierze z samym Bogiem. To przymierze wymaga od  człowieka wierności Prawom Bożym i Ewangelii, a Bóg w zamian otacza nas swoją Boską opieką i zawsze wiernie przy nas stoi. Bardzo często przy podejmowaniu decyzji przypominajmy sobie, że jesteśmy dziećmi i uczniami Boga. Dziś  świat potrzebuje szczególnego świadectwa naszego chrześcijańskiego życia.

         2. Od następnej niedzieli Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. A w niedzielę 22 stycznia zapraszamy na wspólny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych.

         3. Dziś o godz. 14.00  będzie Msza św. dla najmłodszych dzieci i ich rodziców – zapraszamy – ta Msza św. uczy dzieci wchodzenia w trudne  tajemnice wiary.

4. Od jutra kontynuujemy  duszpasterskie odwiedziny waszych  domów i mieszkań. W tym tygodniu odwiedzimy  rodziny mieszkające przy ulicach: Brodowicza, Krynicznej, Farmaceutów, Stokrotek, Bratkowej, Lotniczej, Narzymskiego, Lesistej, Olszyny, Nadbrzeżnej, Łukasiewicza, Otwinowskiego, Cieplińskiego, Dukatów, Kąt, Chrobrego i Olszańskiej.   

          Dwa dni wcześniej przed odwiedzinami kapłana nasi lektorzy i ministranci zapowiadają przybliżony czas kolędy , przez informację ustną – osobistą, lub zostawiając informację  w drzwiach lub w skrzynce na listy.   W czasie kolędy mają oni  ze sobą wodę święconą i kropidło. Program kolędy jest wywieszony w gablotkach przykościelnych i znajduje się na naszej stronie internetowej Parafii.

         5. Wszystkie grupy parafialne, pomagające nam w duszpasterstwie, i w prowadzeniu wspólnoty do Boga, zapraszamy dziś na wspólny opłatek, życzenia noworoczne, wspólny śpiew kolęd i agapę – po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Spotkanie   będzie w naszej sali widowiskowej. 

         7. Na zakończenie  naszą Matkę Maryję prośmy o coraz doskonalszą wierność Bogu i  przyrzeczeniom z  chrztu św: Pod Twoją obronę …..

 

Back to top