Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia – Odpust 2

Ogłoszenia duszpasterskie –  27.04.2014 r.

Święto Miłosierdzia Bożego – ODPUST PARAFII.

 

1. Podwójną, głęboką i religijną radość przeżywamy dziś z całym Kościołem Chrystusowym!  Jedna radość z tego, że dziś możemy Miłosiernemu Jezusowi podziękować za tyle opieki i troski nad nami. A druga radość to wyniesienie na ołtarze dwóch papieży: Jana XXIII i naszego Umiłowanego Jana Pawła II !

         Do tych wielkich uroczystości dołącza się jeszcze jedna – nasz Parafialny Odpust! – to wielka okazja dla nas, by Bogu podziękować za dar kanonizacji  naszego Papieża.

Dziś  Msze św. – w dzień odpustu będą w naszym kościele: o godz. 8.00, o 9.30, o 12.00, 13.00, o godz. 15.00 Suma Odpustowa i ostatnia o  18.00. By wszystkim

Umożliwić przeżycie kanonizacji w Watykanie – Mszy św. o godz. 11.00 NIE BĘDZIE!!   Przypominamy, że oglądanie  transmisji nie zwalnia – z wyjątkiem ludzi chorych – z udziału we Mszy św. i fizycznego przyjęcia Komunii św.

            Dziś nawiedzając nasz kościół i spełniając wymagane – znane wszystkim warunki – można uzyskać odpust zupełny. Można go ofiarować za siebie lub kogoś ze zmarłych.    

2. Od dziś rozpoczyna się Tydzień  Miłosierdzia. To czas i okazja do pełnienia czynów miłosierdzia wobec naszych bliźnich i wyrabiania w sobie „wyobraźni Miłosierdzia” – jak pięknie  nazywał ją Jan Paweł II. Nasza wspólnota powinna być na czele i świecić przykładem w pełnieniu miłosierdzia!

Z racji Tygodnia Miłosierdzia będzie w kościele wystawiona puszka, aby do niej składać  swoje ofiary na utrzymanie i potrzeby naszej Parafialnej Kuchni dla potrzebujących. Bóg zapłać.

3. Jutro , liturgiczna Uroczystość  św.  Wojciecha, Biskupa i Męczennika,

     – we wtorek: Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy, Patronki Europy,

     – we czwartek: wspomnienie  św. Józefa, rzemieślnika,

     –  w  piątek: wspomnienie św. Atanazego, b-pa i dr Kościoła, ale także

         św. Zygmunta, króla i męczennika,

      – w sobotę, 3 maja: Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki

         Polski. Msze św. będą – jak w niedziele.

Pierwsze nabożeństwo majowe ku czci naszej Matki  – już w środę o godz. 17.30.

W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca, Msze św. o godz. 8.00, 15.00, 17.00 i 18.00, chorym zaniesiemy do domów Komunię św. w godz. rannych.  

AKT  ZAWIERZENIA ŚWIATA  MIŁOSIERDZIU  BOŻEMU.

Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu

         Jezusie Chrystusie,

         i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

         Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

         Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

         przezwycięż   wszelkie zło,

         pozwól  wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,

         aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

         Ojcze Przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania  Twego Syna,

         miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

 

Back to top