Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Życzenia od duszpasterzy – 2014

Dziś, gdy w wielu sercach Boże Narodzenie dokonało cudu zjednoczenia człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem przyjmijcie od nas, waszych duszpasterzy, serdeczne życzenia.

Niech Ten przychodzący na świat Syn Boga Jedyny, przyniesie każdemu łaskę odkrycia na nowo piękna i wielkości jego życia, tego wielkiego i niepowtarzalnego daru Boga, dzięki któremu „ poruszamy się i jesteśmy” Uczmy się przy żłóbku Jezusa zachwytu nad pięknem i wartością ludzkiego życia, każdego życia, które Bóg miłuje i daje ku naszemu uszczęśliwieniu. Życie wypełnione miłością, dobrem, prawdą i pokojem to jedyny grunt, na którym można zbudować trwałe i jedyne ludzkie szczęście. Niech te Święta wydobędą z naszych serc wdzięczność dla Stwórcy i chęć życia zjednoczonego z Bogiem i otwartego dla ludzi. Do tego zdrowia, radości i wszelkich łask od dobrego i Miłosiernego Boga życzymy wam duszpasterze wasi. Szczęść Boże!

Back to top