Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

15. rocznica poświęcenia kościoła

Dokładnie 15 lat temu – w dniu 5 listopada w Roku Jubileuszowym 2000, została konsekrowana nasza, parafialna Świątynia. Uczynił to nasz ówczesny Biskup – Ks. Kard. Franciszek Macharski.

Konsekracja jest to Boża pieczęć, położona na budowli postawionej ogromnym wysiłkiem wielu ludzi dobrej woli, a która potwierdza na zawsze i wobec wszystkich, że jest to miejsce święte. Że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, gdzie , w którym niebo spotyka się z ziemią.

Dziś w czasie adoracji – na zakończenie Mszy św. podziękujemy Bogu za ten Boży dom i za ludzi, którzy go swoją pracą i ofiarami zbudowali.

Pamiętajmy także, że ta świątynia jest naszym rodzinnym domem, domem naszej Rodziny Parafialnej – korzystajmy z jego ciszy i przestrzeni sakralnej i dbajmy o niego.

Back to top