Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tematy spotkań kręgu biblijnego 2015/2016

Prezentujemy tematy tegorocznych spotkań.

Spotkania z Biblią 2015/2016

13 października  
 
„Tobie mówię, wstań”

Chrześcijańska nadzieja na ocalenie

Ks. Paweł Mielnik
27 października  
 
„Widzisz tę kobietę?”

Wdzięczność grzeszników

Ks. Prob.Zygmunt Kosek
10 listopada  
 
„A Wy za kogo Mnie uważacie?”

Uczniowie wezwani do zaparcia się siebie

Ks. Rober Michałek
24 listopada  

„A gdy szli drogą…”

Nie łatwo jest być chrześcijaninem

Ks. Tomasz Karpeta
8 grudnia  
 
„Kto idzie za Mną”

Paradoks wyrzeczenia

Ks. Paweł Mielnik
22 grudnia Radość z grzesznika, który się nawraca”

Powrót zawsze jest możliwy

Ks. Prob.Zygmunt Kosek
9 luty  
 
„Synowie tego świata

Roztropność w życiu religijnym

Ks. Rober Michałek
23 luty Między nami a wami zionie przepaść”

Niebezpieczeństwo płynące z bogactwa

Ks. Tomasz Karpeta

 

8 marca Przymnóż nam wiary”

Wiara jako dar i zadanie

Ks. Paweł Mielnik
22 marca  
 
„Upadł do jego nóg i dziękował”

Łaska i dziękczynienie

Ks. Prob.Zygmunt Kosek
12 kwietnia  
 
„ A czy Bóg będzie zwlekał w ich sprawie”?

Sztuka słuchania

Ks. Rober Michałek
26 kwietnia  

„Każdy kto się uniża będzie wywyższony”

Modlitwa grzeszników

Ks. Tomasz Karpeta
10 maja Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło”

Zewnętrzne znaki nawrócenia

Ks. Paweł Mielnik
24 maja Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”

W oczekiwaniu na zmartwychwstanie

Ks. Prob.Zygmunt Kosek
14 czerwca Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”

Wytrwałość uczniów Chrystusa

Ks. Rober Michałek
28 czerwca  

„A lud stał i patrzył”

Dramat obojętności

Ks. Tomasz Karpeta

 

Back to top