Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ŚDM 2016 – zostań wolontariuszem!

Światowe Dni Młodzieży to wspaniałe i niezapomniane spotkania młodych ludzi z Papieżem.  To niezwykły czas, który umocni młodzież do niesienia świadectwa wiary. To chwile, które pozostaną w pamięci na całe życie. Pomóżmy wspólnie przeżyć im radośnie i bezpiecznie to niezwykłe święto, okażmy naszą troskę i gościnność oraz zaangażowanie i współudział w organizacji – zostańmy wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży!

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może zostać każdy z nas! Poszukujemy osób zarówno pełnoletnich jak i niepełnoletnich, które chcą włączyć się w organizację wielkiego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży, chcą  nieść realną pomoc pielgrzymom przyjeżdżającym do naszego kraju oraz chcą wesprzeć działalność naszej Parafii.

I. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Młodzież miedzy 14-17 rokiem życia zapraszamy do włączenia się w działalność grupy rówieśników tzw. Gospodarzy Parafialnych.

 • Dokument niezbędny to zgoda opiekuna prawnego: (link do tego dokumentu do pobrania).
 • Opiekę z ramienia parafii nad Gospodarzami Parafialnymi pełni ks. Tomasz Karpeta.
 • Zadania dobierane będą odpowiednio do umiejętności i możliwości wolontariuszy.
 • Na zakończenie wolontariuszom wydane zostanie zaświadczenie o pełnieniu wolontariatu.

II. OSOBY PEŁNOLETNIE

Osoby, które niedawno ukończyły 18 rok życia, ale także osoby aktywne zawodowo oraz seniorów zapraszamy do włączenia się w różne działania realizowane na terenie naszej parafii związane z przyjęciem pielgrzymów.

 • Poszukujemy tłumaczy, personelu medycznego oraz osób zainteresowanych pomocą w zakresie opieki nad młodzieżą podczas zakwaterowania i transportu.
 • Zadania dobierane będą stosownie do możliwości i dyspozycyjności wolontariuszy.
 • Zapewniamy szansę na większa i lepszą integrację ze środowiskiem parafialnym oraz pracę w miłej i życzliwej atmosferze.

 

JAKIE ZADANIA BĘDĄ MIEĆ WOLONTARIUSZE?

Wolontariusze pomagać będą w działaniach związanych z:

Powitaniem pielgrzymów
 • przygotowywanie  i wydawanie pakietów pielgrzyma,
 • dystrybucja ulotki z mapką lokalizacyjną.
Transportem
 • odbiór pielgrzymów z miejsc przyjazdu (PKP, lotnisko) oraz przyjeżdżających autokarami,
 • skierowanie do naszej parafii,
 • kierowanie do miejsc noclegowych,
 • wsparcie w zakresie topografii naszej parafii.
Zakwaterowaniem
 • kontrola miejsc zakwaterowania indywidualnego,
 • wsparcie informacyjne parafian goszczących pielgrzymów,
 • dyżury w miejscach zakwaterowania grupowego,
 • wszelka pomoc w kwaterowaniu
Wyżywieniem
 • dystrybucja voucherów żywieniowych wśród pielgrzymów,
 • informowanie o punktach wydawania śniadań,
 • pomoc w przygotowaniu i wydawaniu śniadań
  Bezpieczeństwem
 • dyżury opieki medycznej na terenie parafii
  Tłumaczeniem
 • wparcie w zakresie komunikacji  z pielgrzymami

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem parafialnym podczas Światowych Dni Młodzieży prosimy o kontakt z Parafialnym Komitetem Organizacyjnym:

 • drogą mailową na adres: milosierdzieoficerskiekrakow@gmail.com
 • podczas dyżuru: w salce obok Kancelarii Parafialnej w godz; 10:30-12:30 (co druga niedziela –  terminy w gablotach).

Na zgłoszenia czekamy cały czas, jednak im wcześniej tym lepiej!

Back to top