Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

28Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie – 15.10.2017 r.
28 Niedziela Zwykła

1. Na początku wyrażamy wdzięczność za wasze ofiary złożone w poprzednią niedzielę na Fundację Nowego Tysiąclecia, czyli na żywy pomnik” budowany św. Janowi Pawłowi II z żywych, młodych, zdolnych serc młodzieży polskiej, która dzięki ofiarności ludzi dobrej woli wykształci się i swoimi talentami służyć będzie Kościołowi i Ojczyźnie.
Złożyliście do puszek na ten cel prawie cztery tysiące złotych. Bóg zapłać!
2. Wszystkich studentów – także tych którzy czasowo mieszkają na terenie naszej Parafii (a wiemy, że ich jest bardzo wielu) zapraszamy na spotkania w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy naszej Parafii. Spotkania prowadzi Ks. Paweł Mielnik , a najbliższe będzie w ………………. o godz. ……. ; najpierw w kościele a potem w salce. Obecnych tu studentów i gospodarzy wynajmujących im mieszkanie prosimy o przekazanie tego zaproszenia.
3. Znajdujemy w Piśmie św. takie słowa: że „godną i szlachetną rzeczą jest modlić się za zmarłymi”. Jednym ze znaków naszej dobrej pamięci o zmarłych są listopadowe modlitwy, do których włączamy całą wspólnotę parafialną. Wspominamy w modlitwie i mamy głęboko zapisane imiona naszych zmarłych, którym tyle w życiu zawdzięczamy. Tylko my, żyjący jeszcze na ziemi możemy im pomóc. Kościół przez wieki proponuje różne formy pomocy:
1) można podać imiona zmarłych na tzw WYPOMINKI – można dać na cały rok, wtedy modlimy się w każdą niedzielę roku,
2) można też podać na WYPOMINKI JEDNORAZOWE, – te imiona przedstawiamy Bogu w Różańcu w – w każdą niedzielę listopada,
3) można włączyć swych zmarłych do Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów 2 listopada czyli w Dzień Zaduszny o godz. 18.00,
4) ale także można imiona swych zmarłych podać na 30 Mszy św. tzw. Gregorianek, które odprawiać będziemy przez cały listopad o godz. 7.00 rano.
Imiona waszych zmarłych można podać w zakrystii lub w kancelarii.
Są przy wejściach do kościoła kartki, by tam na spokojnie wpisać zmarłych, by jednak uniknąć pomyłek, trzeba je przekazać kartkę osobiście!
4. Zachęcając do odmawiania Różańca i do przychodzenia na nabożeństwa różańcowe, przypomnijmy słowa Jana Pawła II o Różańcu: „Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga dla naszego życia”. Nabożeństwa różańcowe są codziennie o godz. 17.30.
5. Parafialne Koło Radia Maryja zaprasza w środę na Różaniec w intencji Ojczyzny, a po Mszy św. na spotkanie w Sali Klubu Seniora, podczas którego zostanie wygłoszona prelekcja o losach Polski po odzyskaniu niepodległości.
6. W najbliższym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy: jutro – św. Jadwigę Śląską, w tym dniu w 1978 r pierwszym Papieżem Polakiem został wybrany Ks. Kard. Karol Wojtyła z Krakowa, w środę – św. Łukasza, Ewangelistę, w czwartek 19 października w 1984 r. został zamordowany Kapelan Solidarności Ks. Jerzy Popiełuszko,a w piątek świętego Profesora UJ św. Jana Kantego Patrona młodzieży akademickiej.
7. Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów i Profesorów otoczmy modlitwą ………

Back to top