Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

7Niedzzw

Ogłoszenia Duszpasterskie
7 Niedziela Zwykła

1. Zbliżamy się do Wizytacji Kanonicznej , którą przeprowadzi Ks. Bp. Grzegorz RYŚ, w dniach od 4 – 6 marca tego roku. Rozpocznie się uroczystym przywitaniem Ks. Biskupa przed godz. 18.00 w sobotę – przed kościołem. Zanim rozpocznie się Msza św. przywitają Gościa dzieci, Rodzice , a rodzice kandydatów do bierzmowania poproszą Ks. Bpa o udzielenie ich dzieciom tego sakramentu
W niedzielę Ks. Biskup będzie głosił Słowo Boże na każdej Mszy św. i na Gorzkich Żalach, Będą też spotkania z grupami dzieci i dorosłych. Ks. Biskup odwiedzi też chorych w ich domach i dwie rodziny.
A w poniedziałek odwiedzi Siostry w ich domach, szkoły i przedszkola.

2. Ks. Biskup przyjedzie, aby spojrzeć na naszą Parafialną rodzinę i umocnić nas w wierze i jedności Kościoła. Prosimy zaplanujcie tak swój czas, aby we wspólnocie braci spotkać się z naszym Pasterzem i posłuchać jego słów.
Postaramy się w najbliższą niedzielę przygotować programy tego religijnego wydarzenia. Przyjdźcie w tę niedzielę 5 marca do swojego kościoła na Mszę św.
3. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na spotkania w poniedziałki o godz. 16.30. Rodzice pomóżcie synom, jeśli tylko wyrażą taką chęć służenia Bogu przy ołtarzu, tak zorganizować czas, aby mogli się przekonać, że warto.
4.
5. Mamy jeszcze jedno zaproszenie – chodzi o modlitwę Różańcową w ramach Rodziny Różańcowej. Otóż ostatnio Bóg powołał do Siebie kilkunastu członków z Róż Różańcowych. Trzeba ich miejsce zająć, po to, by przez to miłe Sercu Maryi dzieło mogła nam dalej pomagać i wypraszać Boże błogosławieństwo. Tu chodzi o odmówienie jednej Dziesiątki Różańca rozważając wyznaczoną tajemnicę przez miesiąc. A kolejne tajemnicę życia Jezusa i Maryi przekaże Zelatorka. To tak niewiele, a do tej Dziesiątki dołącza się 19 – tu następnych, bo Róża liczyć powinna 20 osób. Zachęcamy do włączenia się w tę piękną, wspólnotową modlitwę. To trwa ok 5 minut i można ją odmawiać dosłownie wszędzie. Opiekunem duchowym Rodziny Różańcowej jest Ks. Proboszcz, można swoją chęć zgłaszać u niego lub u tych już do Różańca należą.
6. Dziś na zakończenie polećmy Matce Bożej Różańcowej wszystkich tych, którzy przestali się modlić i już do Boga się nie odzywają: Pod Twoją obronę .

Back to top