Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Niedziela Świętej Rodziny 2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 31.12.2017 r.
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1. Dziś w Święto Najświętszej Rodziny jest okazja podziękować Bogu za swoją rodzinę i za tyle wspaniałych rodzin w naszej wspólnocie parafialnej i prosić Go dla nich o wytrwałość w wypełnianiu swego powołania. Niech dobre, otwarte, życzliwe, pełne ciepła i miłości dzieci wychodzą z takich wspólnot. Ale nie zapominamy dziś w modlitwach o rodzinach rozbitych, niesakramentalnych związkach, o rodzinach, w których zabrakło miłości, wierności, zgody i przebaczenia, o rodzinach, w których zabrakło Boga i Jego praw, o rodzinach niszczonych przez alkohol , zdrady i inne nałogi.
Składamy ich problemy i ich codzienne, nieraz bardzo ciężkie życie, w ręce najpiękniejszej i najświętszej Rodziny z Nazaretu. Ufamy, że Dobry Bóg przyniesie im ulgę, pomoc i prawdziwy powrót do jedności. Niech odczują naszą chrześcijańską bliskość i solidarność z nimi.
Święto św. Rodziny jest patronalnym Świętem Kręgów Rodzin Domowego Kościoła – istniejącym Kręgom wyrażamy wdzięczność za współpracę i modlitwę.
A nowe, młode rodziny zapraszamy do ubogacania swego życia i małżeństwa we wspólnocie Kręgów Rodzin przy naszej Parafii. Zgłaszajcie u Księży chęć podjęcia takiej inicjatywy w swoim życiu małżeńskim. Skorzystajcie z tej duchowej oferty i zaproszenia.
3. Ponieważ dzień dzisiejszy jest ostatnim Starego 2017 Roku zapraszamy na uroczyste zakończenie tego okresu w naszym życiu. To nabożeństwo to: o godz. 17.30 Nieszpory ku czci NMP, z Którą wyśpiewamy dziękczynienie Bogu za otrzymane dary. A po nieszporach Msza św. (koncelebrowana przez wszystkich kapłanów) dziękczynno – błagalna zakończona wystawieniem Najświętszego Sakramentu z prośbą o Jezusowe błogosławieństwo na Nowy Rok. Każdy z nas ma do powiedzenia Jezusowi jakieś słowo podziękowania, przeproszenia i prośby – dlatego zapraszamy serdecznie na to nabożeństwo. Jezus mówi: ”Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. Więc przyjdźmy do Niego!
4. Jutro pierwszy dzień Nowego Roku 2018 – Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. .
Pierwszy dzień Nowego Roku to kolejny Światowy Dzień Pokoju. Widząc spustoszenie, cierpienie i ból jakie są następstwem wojen prowadzonych nieraz niestety w imię boga z chrześcijaństwem – Kościół zachęca nas do ufnej modlitwy i solidarności z naszymi braćmi i siostrami, którzy cierpią za to, że są uczniami Jezusa. Dbajmy też o pokój Boży w sobie. Ten pokój człowiekowi przynosi Nowonarodzony Chrystus. Dbajmy i strzeżmy przyjaźni z Nim i pilnujmy tego Bożego pokoju w sobie.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkie grupy duszpasterskie Parafii na tradycyjny, wspólny OPŁATEK i śpiewanie kolęd do sali widowiskowej.
6. Od wtorku 2 stycznia rozpoczynamy kolędę czyli wizytę duszpasterską przez kapłanów, waszych duszpasterzy. Porządek kolędy jest rozpisany w gablotkach jest też wypisany na naszej stronie internetowej Parafii. Dwa dni wcześniej ministranci zawiadomią was o przybliżonej godzinie odwiedzin Księdza. Przygotujcie odpowiednio swoje mieszkanie na tego typu odwiedziny. Może się uda, by wszyscy z rodziny byli obecni.
7. Na koniec módlmy się za nasze rodziny: „ Boże Dobry i Miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, całą rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwach, zachowaj od nieszczęść i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączenie z Tobą i z Twoją Matką Maryją,
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Back to top