Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

23Niedz zw -2019

Ogłoszenia duszpasterskie –  8.09.2019  r.

23 Niedziela Zwykła

 

  1. Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego Kościół krakowski proponuje najlepszą pomoc na dobre przeżycie tego czasu przez dzieci, młodzież, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców – zapraszając ich na pielgrzymkę do Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Łączmy się dziś duchowo z tysiącami rodzin, uszczęśliwionych przez Matkę Jezusa, Której zawierzyli siebie i swoje dzieci na kolejny rok.
  2. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, a z nim wielka praca duszpasterska z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi przy Parafii. Rodzice, dziadkowie i babcie przypilnujcie katechizacji w szkole i wspomóżcie wasze dzieci i wnuki aby oprócz niezliczonych propozycji zajęć pozalekcyjnych, znalazły czas na włączenie się  w  spotkania grup religijnych  przy kościele.  

Dziecko będące blisko Kościoła, blisko Jezusowego ołtarza  niczego złego się nie nauczy, a wam zagonionym codziennością  będzie wielką pomocą. Dzieci i młodzież mają wiele dobrej woli, potrzebują tylko wsparcia i ciągłego przypominania  ze strony najbliższych.

A oto grupy, do których mogą włączyć się dzieci i młodzież:

          **** schola dzieci – spotkania będą w czwartki  o godz. 17.00  – zapraszamy też  nowe kandydatki i kandydatów. Pierwsze spotkanie będzie już w tym tygodniu.

          ****  wszystkich  chłopców, (od klasy IV – VIII)  którzy chcą być w tym roku kandydatami na ministrantów – prosimy o zapisanie i ustalenie terminu spotkań z Ks. Markiem Pitalą.    

          ****  pierwsza,  zbiórka ministrantów –  we wtorek  o godz. 17.00 , a lektorów :    też  we wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30.   Godziny i dni kolejnych spotkań  zostaną  dostosowane do zajęć szkolnych i pozaszkolnych.  ministrantów i lektorów.

  1. Do sakramentu bierzmowania przygotowujemy uczniów klas: VI, VII  i VIII SP,  mieszkających na terenie naszej Parafii a uczęszczających  do szkół także poza  Parafią.  W tym tygodniu niech młodzież zgłasza swoją chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania, z zapisując się w kancelarii lub w zakrystii.       Niezależnie od tego, gdzie młodzież uczęszcza do szkoły do bierzmowania przygotowuje się i przyjmuje ten sakrament w swojej  Parafii. Zasada postawiona przez Ks. Biskupa brzmi: ”katechizacja w szkole, sakramenty w Parafii”. Ta zasada dotyczy także dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

          Termin  Mszy św.  na rozpoczęcie przygotowania, dla wszystkich grup ogłosimy w najbliższą niedzielę.  Msza św. na rozpoczęcie przygotowania zapowiemy w następną niedzielę.

          4.Mszę św. dla dzieci, wraz z odpowiednim kazaniem, odprawiamy w każdą niedzielę o godz. 11.00.

  1. Jeszcze tylko dwa tygodnie dzielą nas od Misji św. w naszej Parafii – wielkiego wydarzenia duchowego w życiu każdego z nas i życiu wspólnoty. Misje zaczynają się w niedzielę 22 września i będą trwały cały tydzień do 29 września.  Na przeżycie tych dni zapraszamy wszystkich Parafian, bez wyjątku. Kiedy i dla jakich grup będą spotkania misyjne, to wszystko macie w programach, na stolikach przy wyjściu z kościoła, które koniecznie zabierzcie ze so. Weźcie też, dla tych, którzy dziś są  w innym kościele i też dla tych, którzy nieregularnie odwiedzają  świątynię. Wszyscy potrzebujemy duchowego wzmocnienia i większej przyjaźni z Bogiem!

Prosimy was: módlcie się codziennie, aby ten czas misji był wyjątkowym czasem bliskości  z  Bogiem i przyniósł każdemu wiele pożytku. Ódlmy się o to teraz………(Modlitwa o łaski misyjne)

 

 

 

 

 

 

 

Back to top