Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

4Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie  –  2.02.2020 r.

IV Niedziela  Zwykła.

 

  1. 2 lutego w całym Kościele katolickim – jest  Święto Ofiarowania Pańskiego czyli MB Gromnicznej. Gromnica, świeca – światło tego dnia  jest przypomnieniem  każdemu człowiekowi, że jedynym  Światłem wskazującym drogę  do zbawienia i do Domu Ojca jest Chrystus – Syn Boga Jedyny.  Ten Chrystus jest znakiem sprzeciwu wobec zła i dla ludzi żyjących w tych ciemnościach.  Stając po stronie  Chrystusa w walce ze złem miejmy świadomość, że nieraz za tę  wierność  trzeba zapłacić nawet wielką „cenę”. Niech światło poświęconej świecy przypomina nam o tym!   Na każdej Mszy św. poświęcimy przyniesione przez was gromnice i świece.
  2. Najbliższy czwartek – to Pierwszy  Czwartek Miesiąca – zapraszamy w tym dniu do modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne w czasie Godziny Świętej o 17.00 –  Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi , który powołuje  do kapłaństwa i służby zakonnej przedstawić nasze prośby o nowych, gorliwych kapłanów.
  3. Piątek jest także Pierwszym Piątkiem miesiąca – to dzień uczczenia  kochającego nas Serca Pana Jezusa. Jego przebite włócznią  żołnierza Serce jest symbolem Bożej Miłości, za którą tęsknimy. W tym odprawimy Msze  św. o godz. 8.00, 15.00 i 18.00. Ze spowiedzi będzie można skorzystać rano od 7.30 i po popołudniu w czasie Godziny Miłosierdzia i od 17.00.  Także chorym zaniesiemy Komunię  św. do domów, w godzinach .

 

Na  zakończenie, pomódlmy się do Matki Bożej słowami św. Bernarda:

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto do Ciebie się ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Ą ufnością ożywiony, do Ciebie o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą  jako grzesznik płaczący staję.  O Matko Słowa, racz nie gardzić prośbami moimi, ale usłysz je  łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

 

 

 

 

Dzisiejsze Święto jest XXIV Dniem  Życia Konsekrowanego.  Ofiary dziś  złożone na tacę są naszą pomocą dla zakonów kontemplacyjnych. Siostry i zakonnicy, którzy  tak dużo modlą się za nas, czasem  dniem i nocą,   borykają się nieraz z problemami materialnymi z  utrzymaniem i ogrzaniem klasztorów i domów potrzebują naszej pomocy.   Kto może,  niech w to Święto MB Gromnicznej okaże  im miłosierną  pomoc.  Bóg zapłać.

Back to top