Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mamy nowych szafarzy nadzwyczajnych

W przededniu Niedzieli Palmowej 2024 roku posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Kościół krakowski powierzył 38 świeckim mężczyznom. Wśród nich byli dwaj przedstawiciele naszej parafii: Rafał Bigaj i Marek Rudzki, którzy dołączyli do dwóch posługujących dotychczas szafarzy.

Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II przewodniczył ks. infułat Jakub Gil, wieloletni proboszcz parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach – rodzinnej parafii Karola Wojtyły. W czasie homilii zwrócił uwagę, że szafarze zostali wybrani spośród wielu, a nie bez znaczenia była prośba ich księży proboszczów i zgoda żon. Podkreślił, że bycie szafarzem może pogłębiać więź mężczyzn z ich żonami i dziećmi.

Zaznaczył, że decyzja o byciu szafarzem jest wyrazem większego zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy Kościoła w swojej parafii. – Chcecie brać cząstkę odpowiedzialności, gdy pójdziecie do tych domów, gdzie są chorzy; podając im Komunię św. będziecie im także mówić o tym, co dzieje się w parafii – mówił ks. Jakub Gil.

Od osiemnastu lat w archidiecezji krakowskiej istniej posługa świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej, nazywanych w uproszczeniu szafarzami nadzwyczajnymi. Mają oni za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów (czyli zwyczajnych szafarzy), nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Roznoszą Pana Jezusa zwłaszcza do chorych w niedziele i święta.

Back to top