Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pierwsze piątki miesiąca

Kapłani przychodzą ze spowiedzią i Komunią świętą do domów chorych parafian w każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca w godzinach przedpołudniowych. Adresy chorych prosimy wcześniej zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

W nagłej potrzebie przychodzimy ze spowiedzią, Komunią i Sakramentem namaszczenia chorych o każdej porze dnia i nocy.

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii św.

Zgodnie z wolą i prawodawstwem Kościoła, celem ich posługi jest umożliwienie przyjmowania Komunii świętej parafianom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć na Mszę świętą, zwłaszcza w niedziele i uroczystości: osobom chorym, z niepełnosprawnością, ale także innym (np. kobietom w stanie błogosławionym niewychodzącym z domu). Na cotygodniową (lub sporadyczną albo jednorazową) wizytę szafarza można się umówić bez dodatkowych formalności – podając adres wizyty i telefon kontaktowy – przez pośrednictwo księży w kancelarii parafialnej lub zakrystii. Posługa nie wiąże się z żadną opłatą ani ofiarą.

W parafii posługuje obecnie dwóch świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej (nadzwyczajnych szafarzy), których Biskup Krakowski odpowiednim błogosławieństwem upoważnił i zobowiązał do udzielania Komunii świętej zgodnie z przepisami liturgicznymi podczas wizyt u chorych, a w razie potrzeby także podczas Mszy świętych:

Informacje o szafarzach na stronie diecezjalnej
List Ks. Arcybiskupa do parafii (2018)

Back to top