Ogłoszenia na 30.11.2014

I Niedziela Adwentu  Przed nami „ADWENT” czas oczekiwania na przyjście Jezusa do nas w Święta Bożego Narodzenia. Na to spotkanie trzeba się duchowo przygotować! Poczujmy się odpowiedzialni za ten święty czas w naszym życiu i za to co Chrystus...

Czytaj więcej
Już 30 listopada zaczynamy Adwent

Najbliższa niedziela – to I Niedziela Adwentu – wspaniałego, radosnego i pełnego zadumy czasu oczekiwania i przygotowania się do spotkania z Chrystusem w Święta Bożego Narodzenia. Od tego adwentowego, duchowego przygotowania będzie zależało w...

Czytaj więcej
Dzień Zaduszny

Ogłoszenia   Duszpasterskie – 2.11.2014 D Z I E Ń Z A D U S Z N Y     Dziś wszyscy, którzy są w stanie łaski uświęcającej i spełnią inne warunki mogą dać duszom zmarłych wielką pomoc w postaci   o d p u s t u z u p e ł n e g o.

Czytaj więcej
Listopadowa modlitwa za zmarłych

Wszyscy, którzy są w stanie łaski uświęcającej i spełnią inne warunki mogą dać duszom zmarłych wielką pomoc w postaci odpustu zupełnego. W dniach 1-2 listopada można go uzyskać nawiedzając kościół, a w następne dni, do 8 listopada włącznie...

Czytaj więcej

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl