Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy przedstawić:

  • wyciąg aktu zgonu;
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii świętej) – jeżeli zgon nastąpił w szpitalu (wystawia kapelan szpitala) lub poza parafią.

Przydatne odnośniki:

Internetowy lokalizator grobów na Cmentarzu Rakowickim
Rektorat kościoła Zmartwychwstania Pańskiego – Kapelania Cmentarza Rakowickiego

Obrzędy pogrzebu
Kodeks Prawa Kanonicznego na temat Pogrzebu kościelnego

Back to top