Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sakrament bierzmowania, inaczej dojrzałości chrześcijańskiej lub Sakrament Ducha Świętego, to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swą wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i żył wedle niej. Wyciska na duszy niezatarte znamię śwoiadka Chrystusowego.

Przygotownie do bierzmowania trwa trzy lata i obejmuje uczniów gimnazjum. Uczniowie klas I i II gimnazjum uczestniczą w spotkaniach w grupach przy parafii – szczegóły podawane są we wrześniu.

Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą w bezpośrednich przygotowaniach do bierzmowania. Spotkania dla nich odbywają się co tydzień.

Uczniowie klas III są zobowiązani również do uczestnictwa:

  • we Mszy świętej w niedziele o godzinie 9.30;
  • w Mszach świętych roratnich (Adwent);
  • w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej;
  • comiesięcznej spowiedzi i Komunii świętej w I piątki miesiąca.

Terminy spotkań

Kodeks Prawa Kanonicznego na temat Sakramentu bierzmowania.

Back to top