Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, którego nowożeńczy udzielają sobie wzajemnie.

 1. Do spisania protokołu przedmałżeńskiego należy się zgłosić na 2-3 miesiące przed ślubem.
 2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. metryki chrztu świętego – są one ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia;
  2. dowody osobiste;
  3. świadectwa z religii (indeksy katechizacji);
  4. świadectwo z bierzmowania (jeżeli faktu bierzmowania nie odnotowano na metryce chrztu);
  5. zaświadczenie z USC o braku przeszkód ze strony prawa państwowego do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.).
 3. Małoletni zobowiązani są do przedłożenia:
  1. narzeczony – wyrok Sądu, zezwalający na zawarcie małżeństwa;
  2. narzeczona – zgoda rodziców na małżeństwo córki;
 4. Wdowiec, wdowa – akt zgonu współmałżonka.

Licencję do uzyskania sakramentu małżeństwa w innej parafii można uzyskać po przedłożeniu dokumentów jw.

Dokumenty Kościoła: Sakrament małżeństwa

Kodeks Prawa Kanonicznego na temat Sakramentu Małżeństwa

Back to top