V Niedziela Zwykła

Z kalendarza liturgicznego:

  • Czwartek – wspomnienie Maryi Panny z Lourdes;
  1. Powyższe wspomnienie to także Światowy Dzień Chorego, który będziemy przeżywać po raz dwudziesty dziewiąty. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o chorych najbliższych naszym sercom. W naszej świątyni będziemy modlić się za nich w sposób szczególny we czwartek podczas mszy świętych o godz. 8.00 i 18.00, udzielając wszystkim, którzy tego pragną i potrzebują sakramentu namaszczenia chorych.
  2. Zmiana tajemnic różańca dzisiaj po mszy świętej o godzinie 18.00.
  3. Wczoraj w Sanktuarium św. Jana Pawła II święcenia biskupie przyjął ks. Robert Chrząszcz, który będzie pełnił posługę biskupa pomocniczego w naszej archidiecezji.
  • Ksiądz Robert Chrząszcz przyjął święcenia kapłańskie 26 lat temu w Krakowie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych. W 2005 r. rozpoczął pracę misyjną w Brazylii, by głosić Chrystusa na innym kontynencie, w całkowicie innych realiach życia. Doświadczenie misyjne wpłynęło na jego kapłaństwo i posługę, w Kościele Chrystusowym. Jak sam mówi o sobie: „Ufam, że dobry i miłosierny Bóg obdarzy mnie łaską otwartości wobec każdego, abym zdołał, przez bycie blisko drugiego człowieka, pomóc mu otworzyć swoje serce dla Chrystusa. Ufam w Boże miłosierdzie i opiekę Matki Najświętszej nad moją posługą.”

Otoczmy nowego biskupa naszą modlitewną pamięcią i życzliwością oddając go w ręce Najświętszej Maryi Panny [powstańmy]:

Pod Twoją obronę…

  1. Pomódlmy się także za tych, których w tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty:
  • Władysławę Maruszczak
  • Danutę Olszewską

Prośmy dla nich o dar Miłosierdzia Bożego: Wieczne odpoczywanie…

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl