Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia duszpasterskie na 14.09.2008

Ogłoszenia duszpasterskie – 14.09.2008 r.

24 Niedziela Zwykła

W dzisiejszą niedzielę przypada w Liturgii Święto Podwyższenia Krzyża św.- niech każdy z nas odda dziś, jakimś znakiem, hołd i szacunek Krzyżowi Jezusa Chrystusa.

1. Kładziemy na serce rodzicom wielkie dzieło katechizacji dzieci i młodzieży – rozmawiajcie z katechetami, informujcie się jakie postępy w wiedzy religijnej i życiu moralnym robią wasze dzieci. Niejednokrotnie ten kontakt i rozmowa z Katechetą uchroni wasze dziecko od wielu niebezpieczeństw. .

Katecheza ma prowadzić dzieci do Parafii, do kościoła, na Mszę św., na nabożeństwa i do sakramentów św. – a tego bez pomocy rodziców nie da się osiągnąć. Ta troska o katechizację jest najpiękniejszym przejawem waszej prawdziwej miłości do dziecka. Niech babcie i dziadkowie włączą się w to dzieło!

2. A przy Parafii dzieci i młodzież mogą skorzystać z dobrodziejstwa spotkań w grupach duszpasterskich:

**** chłopcy – ministranci – niech wrócą po wakacjach do regularnych zbiórek – najbliższa – w ……………………………… po Mszy św. wieczornej,

**** kandydaci na ministrantów – ( zapraszamy także chłopców chodzących do szkół poza Parafią, nie tylko z klas trzecich ale i starszych) – zbiórka dla nich będzie w poniedziałek o 17.00. Niech ojcowie, którzy w większości byli kiedyś ministrantami zaproponują swym synom tę piękną formę służby Bogu i ludziom.

**** dzieci chcące śpiewać w scholi – spotkania we wtorki o godz 17.00,

**** dzieci od klasy IV szk. podstawowej i gimnazjum – możliwość spotkania w grupach oazowych Dzieci Bożych – te dzieci prosimy o kontakt z Ks. Bogusławem

**** W najbliższy czwartek o godz. 19.00 Msza św. dla wszystkich kandydatów do bierzmowania i rozpoczęcie przygotowania do tego Sakramentu młodzieży z klas I, II i trzecich gimnazjum, młodzieży należącej do naszej Parafii. Po Mszy św. podział na grupy i regularne spotkania – klasy I – jeden raz w miesiącu, klasy II – 2x w miesiącu, a klasy trzecie – regularnie co tydzień. Młodzież, która zlekceważy te terminy będzie musiała odłożyć przyjęcie sakramentu bierzmowania na inny odległy termin. Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – młodzież w tym przygotowaniu ma udowodnić swoją duchową dojrzałość i swoją młodzieńczą i szlachetną miłość do Chrystusa.

**** W jedną z niedziel, w każdym miesiącu będziemy kontynuowali odprawianie Mszy św. dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców – godz. 14.00. Pierwsza powakacyjna Msza św. dla przedszkolaków będzie w najbliższą niedzielę 21 września o godz. 14.00. Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami.

**** Do końca września trwają zapisy dzieci uczęszczających do szkół poza Parafią, a chcących przystąpić do I Komunii św. w naszej Parafii – Zapisy w kancelarii lub u Siostry Marciny. Spotkanie z Rodzicami tych dzieci będzie we czwartek 25 września o godz. 18.00 w sali Klubu Seniora.

3. W Liturgii w tym tygodniu:

# w poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,

n W czwartek – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski i polskich dzieci i młodzieży – zapraszamy ich na Mszę św. o godz. 18.00,

n a w niedzielę przypada wspomnienie liturgiczne – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

4. Przez pośrednictwo Matki Bożej Bolesnej módlmy się za wszystkich chorych naszych Parfian: Pod Twoją obronę …..

Back to top