Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia duszpasterskie na 11.01.2009

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.01.2009 r.

Święto Chrztu Pańskiego

1. W czasie chrztu św. każdy z nas zawarł przymierze z samym Bogiem. To przymierze wymaga od człowieka wierności Prawom Bożym i Ewangelii, a Bóg w zamian otacza nas swoją Boską opieką i zawsze wiernie przy nas stoi. Bardzo często przy podejmowaniu decyzji i zachowań przypominajmy sobie, że jesteśmy dziećmi i uczniami Boga Stworzyciela. Dorastajmy do tej wierności i tego wielkiego zaufania, które Bóg ma do nas. Dziś świat potrzebuje szczególnego świadectwa naszego chrześcijańskiego życia.

2. W ciągu tygodnia oprócz codziennej Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 – w każdą środę odprawiamy Nowennę do MB Nieustającej Pomocy oraz w piątki Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

3. W najbliższym tygodniu kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny waszych domów i mieszkań. Od poniedziałku odwiedzimy rodziny mieszkające przy ulicach: Beliny Prażmowskiego, Moniuszki, Biskupa Bandurskiego, Kasprowicza, Garczyńskiego, Ordona, Bema, Orląt Lwowskich i Grochowskiej.

Dwa dni wcześniej przed odwiedzinami kapłana nasi lektorzy i ministranci zapowiadają przybliżony czas kolędy , przez informację ustną – osobistą, lub zostawiając kartkę w drzwiach lub w skrzynce na listy. W czasie kolędy mają oni ze sobą wodę święconą i kropidło. Program kolędy jest wywieszony w gablotkach przykościelnych i znajduje się na naszej stronie internetowej Parafii.

4. Spotkanie Rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. będzie w najbliższy czwartek – 15 stycznia o godz. 18.00. Najpierw będzie Msza św. w kościele a po niej spotkanie opłatkowe w sali widowiskowej.

5. Od następnej niedzieli będziemy obchodzić: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – program będzie wywieszony w gablotach – zapoznajmy się z nim i włączmy się do tej modlitwy, tak ważnej dla nas wszystkich.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 będzie Msza św. dla najmłodszych dzieci przedszkolnych i dla ich rodziców. Zapraszamy.

7. Na zakończenie naszą Matkę Maryję prośmy o coraz większą wierność przyrzeczeniom chrztu św: Pod Twoją obronę …..

Back to top