Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

4NdzW.Postu 2020

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie –  22.03.2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

 

  1. Choć Liturgia dzisiejszej – IV Niedzieli W. Postu , wzywa nas do odkrywania prawdziwej radości, którą jest bliskość Zmartwychwstania  Chrystusa –  tak naprawdę, z codziennego życia i tej niebezpiecznej epidemii, która nas dotyka płynie wiele  smutku,  strachu i  niepewności.  Dlatego dla dobra własnego i bliźnich zostajemy w domach i mając dużo wolnego czasu, widzimy jak wielskim skarbem w naszym życiu, jest rodzina, wiara, modlitwa i religia. To okazja także do ubogacenia swojego życia  rodzinnego, a niektórzy  rodzice może odkryją, jak fajnymi, pełnymi  pasji i marzeń ludźmi są ich dzieci. A to przecież bezcenne! Wiemy, że  Bóg potrafi każde zło zamienić na dobro – szukajmy w tym nieszczęściu,  oznak  jakiegokolwiek dobra, które pozwoli nam  z ufnością patrzeć w przyszłość.
  2. Zachęcamy bardzo: korzystajcie z wielu rekolekcji, które tak licznie są głoszone w internecie, czy Radiu i Telewizji –  to jedno z ważniejszych przeżyć czasu Wielkiego Postu, a tym bardziej, że zostały odwołane  rekolekcje
  3. W najbliższą środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego. Wspominamy w tym dniu tajemnicę Wcielenia  Syna  Bożego i Jego  przyjście na  świat przez  pokorne słowa Maryi: „Oto ja  służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”. Ten dzień jest w  Kościele  Dniem  Świętości  Życia, w którym wielu uczniów  Chrystusa chce otoczyć modlitwą i troską życie dzieci poczętych ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi śmierć.  Dlatego zachęcamy do Duchowej Adopcji,  czyli do 9-cio miesięcznej modlitwy za wybrane dziecko – jeszcze nienarodzone. Są na stoliku i w kaplicy św. Jana Pawła II specjalne  deklaracje wraz z modlitwą. W tym roku to piękne dzieło ratowania życia trzeba podjąć osobiście.

 

            A teraz złączeni z błagalną modlitwą całego Kościoła, odśpiewajmy tę  pokutną i przebłagalną prośbę do Boga o oddalenie groźnej epidemii:  Święty Boże………..

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie –  22.03.2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

 

  1. Choć Liturgia dzisiejszej – IV Niedzieli W. Postu , wzywa nas do odkrywania prawdziwej radości, którą jest bliskość Zmartwychwstania  Chrystusa –  tak naprawdę, z codziennego życia i tej niebezpiecznej epidemii, która nas dotyka płynie wiele  smutku,  strachu i  niepewności.  Dlatego dla dobra własnego i bliźnich zostajemy w domach i mając dużo wolnego czasu, widzimy jak wielskim skarbem w naszym życiu, jest rodzina, wiara, modlitwa i religia. To okazja także do ubogacenia swojego życia  rodzinnego, a niektórzy  rodzice może odkryją, jak fajnymi, pełnymi  pasji i marzeń ludźmi są ich dzieci. A to przecież bezcenne! Wiemy, że  Bóg potrafi każde zło zamienić na dobro – szukajmy w tym nieszczęściu,  oznak  jakiegokolwiek dobra, które pozwoli nam  z ufnością patrzeć w przyszłość.
  2. Zachęcamy bardzo: korzystajcie z wielu rekolekcji, które tak licznie są głoszone w internecie, czy Radiu i Telewizji –  to jedno z ważniejszych przeżyć czasu Wielkiego Postu, a tym bardziej, że zostały odwołane  rekolekcje
  3. W najbliższą środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego. Wspominamy w tym dniu tajemnicę Wcielenia  Syna  Bożego i Jego  przyjście na  świat przez  pokorne słowa Maryi: „Oto ja  służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”. Ten dzień jest w  Kościele  Dniem  Świętości  Życia, w którym wielu uczniów  Chrystusa chce otoczyć modlitwą i troską życie dzieci poczętych ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi śmierć.  Dlatego zachęcamy do Duchowej Adopcji,  czyli do 9-cio miesięcznej modlitwy za wybrane dziecko – jeszcze nienarodzone. Są na stoliku i w kaplicy św. Jana Pawła II specjalne  deklaracje wraz z modlitwą. W tym roku to piękne dzieło ratowania życia trzeba podjąć osobiście.

 

            A teraz złączeni z błagalną modlitwą całego Kościoła, odśpiewajmy tę  pokutną i przebłagalną prośbę do Boga o oddalenie groźnej epidemii:  Święty Boże………..

Back to top