Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenia duszpasterskie – 01.11.2021 r.

 

  1. Penitencjaria apostolska na mocy specjalnego polecenia papieża Franciszka podtrzymała zeszłoroczne zasady związane z uzyskaniem odpustu zupełnego za zmarłych. W aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty te będzie można uzyskać przez cały miesiąc listopad na następujących warunkach:
  • by uzyskać odpust zupełny należy spełniać trzy zwyczajne warunki. Są nimi spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego
  • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz można uzyskać przez 8 dowolnie wybranych dni listopada.
  • Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” można uzyskać w dowolnym dniu tego miesiąca.
  • Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić w intencjach trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.
  1. Przez dziesięć kolejnych wtorków w naszej świątyni przeżywamy „Odkrywanie Ameryki Bożej Miłości”. W ten wtorek z racji Dnia Zadusznego nasze spotkanie rozpoczniemy o 19.00 w naszej świątyni i następnie przejdziemy na spotkania w mniejszych grupach, by rozmawiać o problemach związanych z przeżywaniem przez nas wiary. Zapraszamy do udziału osoby między dwudziestym, a sześćdziesiątym rokiem życia.
  2. Wracamy do organizowania spotkań Kręgu Biblijnego dla dorosłych. Wszystkich uczestników i zainteresowanych zapraszamy w następną środę (tj. 10.11.) na godzinę 19.00 do Klubu Seniora.
  3. W gablocie wywieszone zostały wszystkie dotąd zebrane intencje wspólnej Mszy Świętej Gregoriańskiej za zmarłych, ponumerowane według kolejności spisania. Bardzo prosimy o sprawdzenie swoich intencji i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości do zakrystii.
Back to top