Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komunikat Episkopatu przed Dniem Papieskim

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski i Fundacji ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” przed Dniem Papieski

Dzień Papieski wpisał się już na stałe w życie Kościoła w Polsce. Przeżywać go będziemy 12 października, w przyszłą niedzielę, która poprzedzi dzień 16 października – trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji odczytamy w przyszłą niedzielę list Episkopatu, który przybliży nam pontyfikat Sługi Bożego Jana Pawła II i jego znaczenie dla Kościoła.

Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęliśmy przed ośmiu laty razem z nowym wiekiem i tysiącleciem. Ojciec Święty Jan Paweł II cieszył się tą inicjatywą Kościoła w Polsce. Przeżywał go razem z nami przez cztery lata. Naród w tym dniu rozważał najważniejsze kierunki działań pontyfikatu, a w nauczaniu papieskim szukał inspiracji do chrześcijańskiego świadectwa. Papież budził w nas nadzieję na jedność Kościoła oraz na pokój na świecie. Pomagał nam w odpowiedzialnym poszukiwaniu prawdy. Wskazywał na godne przeżywanie istoty życia chrześcijańskiego w duchu wzajemnej miłości. Uczył szacunku dla każdego człowieka.

Tegoroczny Dzień Papieski przeżyjemy pod hasłem: „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”. Wiele jest spraw, które trzeba nieustannie podejmować w życiu Kościoła i Narodu. Ale troska o młode pokolenie jest jedną z najważniejszych, bo dotyczy tych, którzy będą kształtować przyszłość nas wszystkich. To dlatego Jan Paweł II organizował Światowe Dni Młodych i przypominał im, że są nadzieją Kościoła i świata.

To z inspiracji Jego nauczania zrodziło się „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które Episkopat Polski powołał do życia, by mogło wspierać niezamożną a zdolną młodzież, pochodzącą z małych miast a zwłaszcza ze wsi, dotkniętych kiedyś błędną polityką rolną, co odciskało się na całych pokoleniach Polaków. Dziś Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” otacza opieką stypendialną przeszło dwa tysiące młodych Polaków: gimnazjalistów, licealistów i studentów. To ich nazwał Papież „żywym pomnikiem Jana Pawła II”. Społeczeństwo Polskie z entuzjazmem podjęło tę inicjatywę i hojnie corocznie składa ofiary w Dniu Papieskim na ten niezwykły i nam wszystkim bliski cel.

Dzień Papieski zostanie poprzedzony w przyszłą sobotę Sympozjum na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem Księdza Kardynała Stanisława Ryłki z Rzymu i rozdaniem na Zamku Warszawskim nagród „Totus”. Natomiast w sam dzień, w niedzielę 12 października, odbędą się takie imprezy, jak koncerty, sympozja, a nade wszystko podejmiemy modlitwę o rychłe wyniesienie na Ołtarze Jana Pawła II. To wszystko przypomni nam znowu tę wielką postać, bez której trudno sobie wyobrazić kształt współczesnej Polski i rolę, jaką odgrywa w niej Chrystusowy Kościół.

Naszą ofiarą złożoną na Fundusz stypendialny na rzecz dobrej, zdolnej i niezamożnej młodzieży oddamy synowski hołd wdzięczności Janowi Pawłowi II w trzydziestą rocznicę powołania go na tron papieski.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 345. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Białystok, dnia 26 IX 2008 r.

Back to top