Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odezwa Metropolity Krakowskiego na Dzień Papieski

Odezwa Metropolity Krakowskiego z okazji zbliżającej się 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II

Drodzy Bracia i Siostry!

Już za kilka dni, 16 października, będziemy przeżywać 30. rocznicę wyboru Papieża Polaka, Jana Pawła II. Ta data niesie wspomnienie niezwykłego dnia, w któ­rym, z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności, 264. następcą św. Piotra został kardynał Karol Wojtyła, wezwany do Rzymu z dalekiego kraju – z królewskiego Krakowa.

Pragnę zwrócić się do wszystkich w Archidiecezji Krakowskiej z wielkim prag­nieniem serca, aby dzień Ió października, na wspomnienie tamtego, niezapomniane­go sprzed 30 lat, stał się czasem wielkiego dziękczynienia Bogu za dar wyboru i pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II, za wszelkie dobro, jakie stało się naszym wspólnym udziałem dzięki jego apostolskiemu posługiwaniu. Niech ten dzień będzie również czasem modlitwy o rychłe wyniesienie Jana Pawła II do chwały ołtarzy.

Proszę, aby ze względu na doniosłość rocznicy, w czwartek 16 października, w każdej parafii o godz. 17.00 zabrzmiały dzwony. Zgromadźcie się w swoich wspólnotach jak najliczniej na Mszy św. i innych organizowanych w tym dniu nabożeństwach. Wsłuchajcie się na nowo w głos Umiłowanego Ojca Świętego, który wciąż do nas mówi i formując nasze sumienia, prowadzi do Chrystusa Od­kupiciela Człowieka.

W 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, wpisu­jemy także rozpoczęcie budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. W sobotę 11 października o godz. 11.00 zgromadzimy się na placu budowy, w bli­skości sanktuarium Bożego Miiosieruzra na modlitwie wypraszającej Boże błogosła­wieństwo dla tego dzieła. Złożymy też na miejscu budowy kamienie, które młodzież z całej Polski przyniosła na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, jako wyraz gotowości pielęgnowania wielkiego dziedzictwa pozostawionego nam przez Sługę Bożego Jana Pawła II. Najważniejszym celem powstającego Centrum jest stworzenie żywej pamiątki osoby i dzieł pierwszego Papieża Słowianina. Wszyscy pragniemy zatrzymać go takim, jakim był, z jego nauczaniem, poezją i wrażliwością na piękno, a nade wszystko z jego miłością do nas wszystkich i do każdego człowieka. Gorąco proszę o wspieranie tego dzieła.

W niedzielę 12 października będziemy przeżywać w naszej Ojczyźnie VIII Dzień Papieski. Jego hasło w tym roku brzmi: „Jan Paweł II – wychowawca młodych”. Papież widział w młodzieży nadzieję Kościoła i przyszłość świata. Szukał młodych, stawiał im wysokie wymagania, pokazywał jak budować swoje życie na Chrystusie i wzywał, aby z odwagą włączali się w ewangelizację świata. W tym dniu o godz. 10.00, w sank­tuarium w Łagiewnikach odprawię Mszę św., zawierzając Bożemu Miłosierdziu powstające Centrum „Nie lękajcie się”, Archidiecezję Krakowską, polską młodzież i naszą umiłowaną Ojczyznę.

Wśród licznych „dzieł papieskich” szczególne miejsce zajmuje Dzieło Nowego Tysiąclecia. Włączmy się w przeprowadzaną w Dzień Papieski w całym kraju zbiór­kę na stypendia dla utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin, pokazując czynem, że nie brak nam „wyobraźni miłosierdzia”, o którą prosił Papież. To jeszcze jeden sposób wyrażenia wdzięczności za dar pontyfikatu naszego Ojca Świętego – żywy pomnik utworzony z miłujących serc, zatroskanych o los młodego człowieka i przy­szłość naszej Ojczyzny.

Tegoroczny Dzień Papieski, 12 października, zapisze się w życiu Archidiecezji Krakowskiej jeszcze jednym ważnym wydarzeniem. O godz. 17.00, na wzgórzu wa­welskim, zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik Jana Pawła II. Będzie on wszyst­kim przychodzącym na Wawel przypominał wielkiego Papieża Polaka, który od grobu św. Stanisława został wezwany na stolicę Piotrową w Rzymie.

Informując o obchodach 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II, zapraszam do udzia­łu w dziękczynnej Mszy św. sprawowanej 16 października o godz. 17.00 w katedrze wawelskiej i 'do modlitewnego czuwania pod Oknem Papieskim, które rozpocznie się o godz. 19.30.

W październiku zachęcam Was do gorliwej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, u której moc do wiernej służby człowiekowi wypraszał Sługa Boży Jan Paweł II. Proszę również, aby gorliwie pielęgnować w parafiach wszystkie inicjatywy modlitewne, wychowawcze i charytatywne, zrodzone z inspi­racji naszego umiłowanego Papieża. Poprzez modlitwę umacniajmy nieustannie fundamenty naszego chrześcijańskiego życia.

Wszystkim Wam z serca błogosławię!

+ Stanisław kard. DziwiszArcybiskup Metropolita Krakowski

Odezwę z okazji zbliżającej się 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej w niedzielę 5 października.

Back to top