Msze św. w niedziele i święta:

8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00

Msze święte w tygodniu:

8.00, 18.00 (w piątek także o 15:00)

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 23.09.2018  r. 25 Niedziela Zwykła           By Parafia funkcjonowała prawidłowo,   przynosiła duchową korzyść i  piękno  Liturgii, trzeba żeby młode pokolenia, podtrzymywało nasze tradycje i praktykowało w swym życiu te piękne zwyczaje religijne. Uczymy ich tego w czasie  spotkań grup i wspólnot duszpasterskich w salkach  parafialnych.  Zapraszamy do  włączania

Czytaj więcej
24Ndzzw

Ogłoszenia  duszpasterskie – 16.09.2018 r. 24 Niedziela Zwykła   Łączymy się dzisiaj duchowo z Pielgrzymką Rodzin Archidiecezji Krakowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rodziny kierujące się wiarą i miłością do Matki Bożej, pojechały tam aby z Maryją i innymi  rodzinami podzielić się swoim zaufaniem do Matki Boga, od  Której tak wiele , codziennie otrzymują pomocy i wsparcia.

Czytaj więcej
23Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie –  9.09.2018  r. 23 Niedziela Zwykła Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, a z nim wielka praca duszpasterska z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi przy Parafii. Rodzice, dziadkowie i babcie przypilnujcie katechizacji w szkole i wspomóżcie wasze dzieci i wnuki aby oprócz niezliczonych propozycji zajęć pozalekcyjnych, znalazły czas na włączenie się  w 

Czytaj więcej
22Ndzzw

Ogłoszenia duszpasterskie –  3.09.2017 r. Niedziela Zwykła   Kończą  się wakacje.  W poniedziałek 3 września   rozpoczyna się kolejny nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Dzieci z katolickich rodzin rozpoczynają  nowy rok od osobistego spotkania z Bogiem na Mszy św. oraz w sakramentach spowiedzi i Komunii św. Taki jest najpiękniejszy sposób podziękowania Panu

Czytaj więcej

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl