Msze św. w niedziele i święta:

8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00

Msze święte w tygodniu:

8.00, 18.00 (w piątek także o 15:00)

Ogłoszenia

3Ndzzw 2019

Ogłoszenia  duszpasterskie  – 20.01.2019 r. 2 Niedziela Zwykła   Od piątku trwa w Kościele Katolickim Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Mając  wciąż świadomość, że Jezusowy Kościół, przez różne ludzkie egoizmy i pychę  nosi w sobie  ogromne rozdarcie i brak jedności. I wiemy, że nie tylko  prawdy o Kościele zostały przez  ludzi zniekształcone przez wieki, ale

Czytaj więcej
NdzchrztuPańskiego

  Ogłoszenia duszpasterskie –  13.01.2019 r. Święto Chrztu Pańskiego   Dziś Niedziela Chrztu Jezusa w rzece Jordan. To wydarzenie z  życia Syna  Bożego tak komentuje wielki święty kaznodzieja Jan Chryzostom: „ Po chrzcie Jezusa w Jordanie otworzyły się niebiosa.  A dlaczego się otworzyły?   Byś się dowiedział, że dzieje się to również wtedy, gdy przyjmujesz chrzest,

Czytaj więcej
Święto Trzech Króli

Ogłoszenia duszpasterskie – 6.01.2019 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego       Dziś Święto Trzech Króli, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego. Trzej Mędrcy ze  Wschodu  jako  przedstawiciele świata pogańskiego przychodzą do  Chrystusa, aby na kolanach złożyć Mu hołd jako Zbawicielowi świata i człowieka. A my dziś żyjemy w takim świecie, gdzie  współcześni poganie  już nie na kolanach, 

Czytaj więcej
Nowy Rok 2019

Ogłoszenia  duszpasterskie – 1.01.2019 r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi   W pierwszym dniu Nowego Roku 2019 –  my Kapłani – dołączamy się do wielu życzeń dziś wam  składanych:           Życzymy, by ludzie spotykani na waszych drogach w Nowym Roku byli życzliwi, uśmiechnięci , przyjaźni i dobrzy,  a my byśmy  umieli to w nich dostrzec

Czytaj więcej

Kuchnia im. św. Siostry Faustyny przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Os. Oficerskim w Krakowie jest współfinansowana ze środków Gminy Kraków.
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl